MENU
NOVINKY

31.03.2010 14:11:57
Vyhlásenie ARTOS
Členovia asociácie ARTOS vyjadrujú znepokojenie nad konaním spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. voči spoločnosti Rupkki s.r.o. Sme toho názoru...
18.02.2010 07:47:13
Rozšírenie zoznamu partnerov
NetSpace s.r.o.,
Rupkki s.r.o.,
VT TIMES s.r.o.,
Sinet Telecom s.r.o.,
RS NET s.r.o.,
DSI DATA s.r.o.,
VN...
29.12.2006 11:08:22
Rozšírenie zoznamu partnerov
W COM, s.r.o. ŽILINA
KBC GROUP s.r.o.KOŠICE
Amitel s.r.o. POPRAD
ROBURNET s.r.o. Bratislava
20.12.2006 16:42:31
Zmena web stránky
Dnes bola spustená nová stránka asociácie ARTOS, kde Vás budeme môcť viac informovať o našej činnosti a pripravovaných akciách.
Zloženie predsedníctva a dozornej rady Občianskeho združenia Asociácia regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska („ARTOS“)

Členovia ARTOS si na svojom zasadaní dňa 30.1.2010 v stredisku Biele vody zvolili nasledujúce osoby ako orgány združenia ARTOS:

Predsedníctvo ARTOS
  1. Mgr. Rastislav Dravecký - prezident
  2. Ing. Jan Píchal - víceprezident
  3. Ing. Martin Cibulka - člen
predsednictvo(@)artos.sk

Dozorná rada ARTOS
  1. František Peter
  2. Ing. Slavomír Trpiš
  3. Ing. Peter Zagora
  4. Martin Podkrivacký
  5. Ing. Ján Cibula

pokiaľ chcete poslať email všetkým členom ARTOS napíšte im na clen(@)artos.sk
ARTOS o.z.,
Belopotockého 4,
031 01, Liptovský Mikuláš

V Bielych vodách dňa 30.1.2010
webdesign