MENU
NOVINKY

31.03.2010 14:11:57
Vyhlásenie ARTOS
Členovia asociácie ARTOS vyjadrujú znepokojenie nad konaním spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. voči spoločnosti Rupkki s.r.o. Sme toho názoru...
18.02.2010 07:47:13
Rozšírenie zoznamu partnerov
NetSpace s.r.o.,
Rupkki s.r.o.,
VT TIMES s.r.o.,
Sinet Telecom s.r.o.,
RS NET s.r.o.,
DSI DATA s.r.o.,
VN...
29.12.2006 11:08:22
Rozšírenie zoznamu partnerov
W COM, s.r.o. ŽILINA
KBC GROUP s.r.o.KOŠICE
Amitel s.r.o. POPRAD
ROBURNET s.r.o. Bratislava
20.12.2006 16:42:31
Zmena web stránky
Dnes bola spustená nová stránka asociácie ARTOS, kde Vás budeme môcť viac informovať o našej činnosti a pripravovaných akciách.
Novinky

31.03.2010 14:11:57

Vyhlásenie ARTOS

Členovia asociácie ARTOS vyjadrujú znepokojenie nad konaním spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. voči spoločnosti Rupkki s.r.o. Sme toho názoru, že problém nadzemných vedení je dôsledok širokého spektra problémov telekomunikačného trhu, medzi ktoré patrí efektívna dostupnosť trhu s uvolenými miestnymi vedeniami. Aktivity UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. členovia ARTOS vnímajú ako pokus o poškodenie spoločnosti Rupkki s.r.o. a iných malých regionálnych operátorov, ktorí sa roky snažia bez výhody dedičstva telekomunikačných sietí a bez podpory vo forme efektívne liberalizácie telekomunikačného trhu, budovať kvalitné telekomunikačné siete, ktoré by im umožňovali poskytovať kvalitné služby prístupu do siete internet. Vďaka vlastnej húževnatosti a flexibilite v aplikovaní moderných dátových technológií si dovolili priniesť moderné služby digitálnej televízie - IPTV, ktoré dokážu svojou funkčnosťou hravo konkurovať službám UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Konanie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. teda vnímame ako neschopnosť technologického rastu, ktorá je suplovaná snahou o obmedzovanie konkurentov. Predsedníctvo ARTOS 31.3.2010
webdesign