MENU
NOVINKY

31.03.2010 14:11:57
Vyhlásenie ARTOS
Členovia asociácie ARTOS vyjadrujú znepokojenie nad konaním spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. voči spoločnosti Rupkki s.r.o. Sme toho názoru...
18.02.2010 07:47:13
Rozšírenie zoznamu partnerov
NetSpace s.r.o.,
Rupkki s.r.o.,
VT TIMES s.r.o.,
Sinet Telecom s.r.o.,
RS NET s.r.o.,
DSI DATA s.r.o.,
VN...
29.12.2006 11:08:22
Rozšírenie zoznamu partnerov
W COM, s.r.o. ŽILINA
KBC GROUP s.r.o.KOŠICE
Amitel s.r.o. POPRAD
ROBURNET s.r.o. Bratislava
20.12.2006 16:42:31
Zmena web stránky
Dnes bola spustená nová stránka asociácie ARTOS, kde Vás budeme môcť viac informovať o našej činnosti a pripravovaných akciách.
ARTOS (Asociácia regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska)

Vitajte na stránkach Občianskeho združenia ARTOS - Asociácie regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska

Kontakt

Predsedníctvo ARTOS
  1. Ing. Jan Píchal - prezident
  2. Mgr. Rastislav Dravecký - víceprezident
  3. Ing. Ján Cibula - člen
predsednictvo(@)artos.sk

Dozorná rada ARTOS
  1. Ing. Martin Cibulka
  2. Ing. Slavomír Trpiš
  3. Ing. Viktor Šafár
  4. Ing. Martin Ďurečka
  5. Ing. Peter Zagora

pokiaľ chcete poslať email všetkým členom ARTOS napíšte im na clen(@)artos.sk
ARTOS o.z.,
Belopotockého 4,
031 01, Liptovský Mikuláš

webdesign